Sitwayènte nan Saint Lucia Pwojè Enterprise

Sitwayènte nan Saint Lucia Pwojè Enterprise

Kabinè a Minis ap konsidere pwojè antrepriz yo dwe enkli nan lis la apwouve pou Sitwayènte a pa Pwogram Envestisman.

Pwojè antrepriz apwouve tonbe nan sèt (7) gwo kategori:

  1. Restoran espesyal yo
  2. Pò Cruise ak Marinas
  3. Agro-pwosesis plant yo
  4. Pwodwi famasetik yo
  5. Pò, pon, wout ak otowout
  6. Rechèch enstitisyon yo ak fasilite yo
  7. Inivèsite lanmè yo

Yon fwa apwouve pwojè a antrepriz vin disponib pou kalifye envestisman soti nan aplikan pou sitwayènte pa envestisman.

Sitwayènte nan Saint Lucia Pwojè Enterprise

Yon fwa ke yon aplikasyon pou sitwayènte pa yon envestisman nan yon pwojè antrepriz apwouve te apwouve, envestisman minimòm sa yo obligatwa:

1 Opsyon - Yon sèl aplikan.

  • Yon envestisman minimòm 3,500,000 dola ameriken

2 Opsyon - Plis pase yon sèl aplikan (antrepriz).

  • Yon envestisman minimòm de US $ 6,000,000 ak chak aplikan kontribiye pa mwens pase 1,000,000 dola